Learn by playing

Volgens ontwikkelingspsycholoog Lev Vygotsky is spelen de belangrijkste bron van ontwikkeling voor kinderen, zowel op emotioneel, sociaal, fysiek, talig als cognitief vlak. 
Om inzichtelijk te maken hoe de ontwikkeling van je kind gestimuleerd wordt door het speelgoed van LUDE, hebben we 9 ontwikkelingsgebieden geformuleerd, met bijbehorend icoontje. De icoontjes zijn terug te vinden op de productpagina's en wanneer je een order ontvangt op de verpakking. Zo weet je welke ontwikkelingsgebieden van je kind gestimuleerd worden door te spelen met het speelgoed. 


 Concentratie en geheugen 
Aandacht is nodig om informatie te verwerken en dingen goed te kunnen onthouden. Al spelende oefenen kinderen op een ongedwongen manier om voor een langere periode geconcentreerd te blijven.

Creativiteit en fantasie
Door kinderen vrij te laten spelen, krijgen ze de ruimte om met allerlei speelgoed unieke voorstellingen en creaties te maken. Op deze manier kunnen ze volledig opgaan in hun fantasie en leren ze buiten het kader te denken. 

Emoties en sociaal gedrag
Tijdens het spelen experimenteren kinderen met verschillende rollen en maken ze kennis met de gevoelens van zichzelf en anderen. Zo ontwikkelen ze een eigen identiteit en sociale vaardigheden die nodig zijn om relaties op te bouwen en te onderhouden.

Logica en rekenvaardigheid
Door te spelen met cijfers en symbolen, ontwikkelen kinderen vaardigheden als: verbanden leggen, patronen herkennen, ordenen en categoriseren. Dit helpt om in
logische stapjes (rekenkundige) problemen op te lossen.
Milieubewustzijn
Al spelende raken kinderen gefascineerd door alles wat groeit en bloeit en leren zij verschijnselen als weer en klimaat kennen. Zo worden kinderen zich bewust van de schoonheid van de natuur en het welzijn van mens en dier. 

Motoriek
Spelenderwijs leren kinderen hun spieren op de juiste manier gebruiken, zodat ze subtiele bewegingen kunnen maken met handen en vingers (fijne motoriek) en hun lichaam kunnen controleren bij het lopen, rennen en springen (grove motoriek). 

Ruimtelijk inzicht
Ruimtelijk inzicht is het vermogen om een voorstelling te maken van waar iets of iemand zich in de ruimte bevindt. Al puzzelend leren kinderen concepten als richting, afstand en grootte, zodat zij hun positie kunnen bepalen ten opzichte van andere objecten. 

Taal en communicatie
Het spelen met letters en woorden stimuleert belangrijke taalvaardigheden zoals: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Dit stelt kinderen in staat om te communiceren met de mensen om hen heen.

Zintuigen
Kinderen maken kennis met de wereld via de zintuigen. Met sensorisch spel ontdekken kinderen met hun handen, neus, oren, ogen en mond verschillende vormen, texturen, kleuren en geluiden.