Dit is de privacyverklaring van Lude (hierna: “Lude”). Via de website www.ludeplay.com, via (win)acties en via andere diensten van Lude verzamelt Lude jouw persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Deze privacyverklaring is daarop van toepassing.

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Lude, Burgemeester Moonenlaan 21, 5141EJ, Waalwijk (KVK-nummer 74152513).

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons dan ook aan de eisen die de toepasselijke privacywet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) respecteren.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. 

1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld:

 • Plaatsen van een bestelling: via onze website kun je producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan je af te leveren;
 • Aanmaken account: daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;
 • Inschrijving nieuwsbrief: als je hebt aangegeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Contact opnemen: je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen;
 • Deelname winacties/prijsvragen/klantonderzoek: als je deelneemt aan acties en/of prijsvragen, verwerken wij de persoonsgegevens die je hierbij aan ons verstrekt. Hetzelfde geldt als je deelneemt aan een markt- of klantonderzoek;
 • Review: als je op de website een review schrijft over een product dat je via onze website hebt gekocht heb je de mogelijkheid om deze review te voorzien van jouw naam;
 • Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (zoals Instagram, Facebook en Pinterest), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen;
  Aanbieders van social media platformen verwerken bij het delen van onze nieuwsberichten/producten bepaalde persoonsgegevens van je. We raden je daarom aan om het privacybeleid van deze platformen goed door te nemen.
 • Gebruik/bezoek website: bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst. 

2. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam;
 • Inschrijving nieuwsbrief: als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt om jou de juiste nieuwsbrief te kunnen toesturen en het gebruik van de nieuwsbrief te analyseren;
 • Communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website en ten aanzien van de nieuwsbrieven of je deze hebt ontvangen, geopend en of je vanuit de nieuwsbrief hebt doorgeklikt naar de website;
 • Financiële gegevens: betaalgegevens met betrekking tot een gedane aankoop via de website;
 • Account- en bestelgegevens: als je gebruik maakt van een account verwerken we de inloggegevens van jouw account. Ook – te raadplegen via jouw account – wordt je aankoopgeschiedenis verwerkt.

3. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De hierboven in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 1. om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 2. om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 3. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 4. om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
 5. om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post (zie ook hoofdstuk 7 ‘Nieuwsbrief’);
 6. om jou gepersonaliseerde advertenties, nieuwsbrieven en andere content aan te bieden op de website van ludeplay.com en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook hoofdstuk 9 ‘Profilering’);
 7. om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

4. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt:

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder punt 1 t/m 5) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het doen van een bestelling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 6 en 7) door ons verwerkt op basis van de van jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen van deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Wij kunnen je ook na een aankoop via e-mail op de hoogte houden van gelijksoortige producten en diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven dat je daar geen prijs op stelt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 8) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering. Zie de cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

6. Bewaartermijnen

Webshop Account
De zichtbare persoonsgegevens die zijn opgeslagen in jouw account op ludeplay.com worden bewaard totdat je besluit het account te verwijderen. Jouw bestelhistorie op ludeplay.com wordt tot maximaal 5 jaar na jouw laatste bestelling bewaard, zodat je deze via jouw account kunt inzien, met uitzondering van de gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals deze op de facturen vermeld staan.

Als je 5 jaar geen gebruik hebt gemaakt van je account, dan zullen wij je vragen of je je account wilt behouden. Als je, ook na een reminder, niet aangeeft je account te willen behouden, verwijderen wij je account.

Jouw bestelhistorie en andere persoonsgegevens die in het kader van profilering (zie hoofdstuk 9) over jou zijn verzameld zullen 2 jaar na jouw laatste aankoop via ludeplay.com in ieder geval niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt, afgezien van jouw eventuele inschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief en van commerciële mailings van Lude.

Aankoop zonder webshop account

Als je een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 3 jaar na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Nieuwsbrief

Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief of andere commerciële mailings van Lude, bewaren wij jouw gegevens om de nieuwsbrief en andere mailings te versturen totdat jij je afmeldt voor deze mailings.

Als je je niet expliciet hebt opgegeven voor de nieuwsbrief of andere commerciële mailings, maar je deze berichten ontvangt omdat je klant bent van Lude (de zogenaamde softe opt-in), bewaren wij jouw gegevens om deze mailings te kunnen sturen tot uiterlijk 2 jaar na jouw laatste aankoop. Als je 2 jaar geen aankoop hebt gedaan, zullen wij je een mail sturen met de vraag of je de mailings van Lude wilt blijven ontvangen. Als je, ook na een reminder, niet aangeeft dat je de mailings van Lude wilt blijven ontvangen, zullen wij je gegevens verwijderen.

Reviews

Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat het product, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit. 

Klantenservice

Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 18 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.

Klanttevredenheid

Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door jou verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Winacties en prijsvragen

Persoonsgegevens die in verband met jouw deelname aan winacties of prijsvragen worden verwerkt worden maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de kansspelbelasting.

Cookies

Bekijk de cookieverklaring voor de specifieke bewaartermijnen van de verschillende cookies die op de website worden gebruikt.

Overig

In het algemeen worden jouw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

Als je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van Lude, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@ludeplay.com. 

7. Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief en andere gepersonaliseerde, commerciële berichten toesturen. Je kunt alleen toestemming geven hiervoor als je 16 jaar of ouder bent.

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld-mogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

Wij kunnen je ook na een aankoop via e-mail op de hoogte houden van gelijksoortige producten en diensten, tenzij je bij je aankoop hebt aangegeven dat je daar geen prijs op stelt. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld-mogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Tevens kun je je in jouw account afmelden voor de nieuwsbrief.

8. Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze partijen treden daarbij op als verwerker voor Lude. Wij zorgen ervoor dat deze verwerkers voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Lude sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst waarin onder meer is opgenomen dat zij de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht en conform instructie van Lude.

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

We geven bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan Post NL om jouw bestelling te kunnen bezorgen.

Als je meedoet aan een prijsvraag of actie en je hebt een prijs gewonnen, dan kan Lude je contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt zodat deze partner de prijs kan toesturen.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als jij daar voorafgaande toestemming voor hebt gegeven (je kunt hiervoor alleen toestemming geven als je 16 jaar of ouder bent) of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of als wij het noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

9. Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, de door jou geplaatste reviews, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is ook mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven om te gebruiken. We kunnen je dan gerichter benaderen in het geval je hebt aangegeven gepersonaliseerde aanbiedingen te willen ontvangen en we kunnen onze dienstverlening verbeteren door deze beter op de wensen van onze klanten en websitebezoekers te laten aansluiten. Dit doen wij alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven door de optie ‘marketing cookies’ aan te vinken in de cookiebar. Je kunt hier alleen toestemming voor geven als je 16 jaar of ouder bent.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze kanalen, die aansluit bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze manier kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

10. Sociale Media

Je kunt Lude vinden op verschillende sociale media, zoals Instagram en Facebook. Het is mogelijk dat wij toegang krijgen tot een deel van je profielgegevens als je ons volgt. Dat hangt af van jouw instellingen op deze sociale media. Wij kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak een bepaald item is gedeeld en geliked via sociale media. Op die manier kunnen wij het bereik van dat item analyseren. De grondslag van deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wij kunnen ook gebruik maken van bepaalde (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Deze diensten maken het ons mogelijk om ons te richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Als voorbeeld noemen we hier Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences. Wij kunnen daarvoor gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht personen kan benaderen voor onze marketingacties. Als je niet wilt dat wij je gehashte mailadres verstrekken aan derden, dan kun je je daarvoor afmelden door een mail te sturen info@ludeplay.com. 

Meer informatie over het gebruik van cookies van sociale media vind je in onze cookieverklaring.

11. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van (persoons)gegevens via websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

12. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen het verlies of het onrechtmatig gebruik daarvan. Wij beveiligen onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

13. Minderjarigen

Jongeren onder de 16 jaar kunnen niet zelf toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Verwerkingen van persoonsgegevens die wij op basis van toestemming uitvoeren (bijvoorbeeld het versturen van de nieuwsbrief) zijn daarom alleen beschikbaar voor personen van 16 jaar of ouder. Dat is op die plekken ook telkens door ons aangegeven.

Als ouders of wettelijke vertegenwoordigers van mening zijn dat persoonsgegevens van hun kind onder de 16 jaar ten onrechte zijn verwerkt dan kunnen ze hiervan melding maken of door een e-mail te sturen aan info@ludeplay.com.

14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

15. Doorgifte naar landen buiten de EER

Lude of door Lude ingeschakelde verwerkers zullen jouw persoonsgegevens alleen buiten de EER opslaan of verwerken als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

16. Jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Account
In het geval je gebruik maakt van een gepersonaliseerd account, kunnen bepaalde persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, door jou worden gewijzigd via jouw account.

Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via info@ludeplay.com. Zie hieronder voor een nadere omschrijving van je rechten.

Inzage en rectificatie/correctie
Je kunt via info@ludeplay.com een overzicht opvragen van al je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Via hetzelfde mailadres kun je een verzoek doen tot wijziging of correctie van je gegevens. Lude zal op deze verzoeken zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen een maand, reageren, tenzij verlenging van deze termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar
Je kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van marketinginformatie via info@ludeplay.com. De e-mails die Lude verstuurt bevatten allemaal een afmeld-mogelijkheid. Als je je via deze mogelijkheid afmeldt, zul je dat soort berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je je niet afmelden.

Verwijdering
Als je wilt dat Lude je persoonsgegevens en/of je account verwijdert, kun je daarom verzoeken door een e-mail sturen naar info@ludeplay.com.
Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na een dergelijk verzoek om verwijdering door ons worden bewaard, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking
Als je gegronde redenen hebt om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Lude verwerkt, betwist, of omdat je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Lude, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@ludeplay.com.

Gegevensoverdraagbaarheid
Als de verwerking van je persoonsgegevens door Lude gebaseerd is op je toestemming en via geautomatiseerde procedures wordt verricht, heb je het recht om te verzoeken dat de betreffende persoonsgegevens die je aan Lude hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen. Je kunt je verzoek indienen door je verzoek te richten aan info@ludeplay.com.

Intrekken toestemming
Is een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je kunt je toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan info@ludeplay.com.

17. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

18. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, horen wij dat graag. Je kunt hiertoe een mail sturen aan info@ludeplay.com.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-06-2023.

Cookieverklaring Lude

Lude maakt op haar websites gebruik van cookies. Hieronder wordt beschreven  welke cookies worden gebruikt en hoe dat in overeenstemming met de gelden wet- en regelgeving wordt gedaan.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst of wordt uitgelezen. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. 

 Type cookies

De websites van Lude maken gebruik van cookies in de volgende categorieën:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website of webshop mogelijk te maken.

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om de gebruikservaring op de Lude websites te verbeteren, waaronder de mogelijkheid om voorkeursinstellingen (zoals bijvoorbeeld de gewenste taal) op te slaan, ook voor latere bezoeken.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Lude kan bijvoorbeeld op basis van deze analyses verbeteringen doorvoeren en zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verhogen.

Marketing cookies
Deze cookies, ook wel advertentie- en trackingcookies genoemd, worden gebruikt voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen van Lude te tonen op onze website en websites van derde partijen Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst via onze websites (third party cookies). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Lude heeft daar geen invloed op. De privacy en cookiestatements van deze partijen zijn te vinden op de websites van deze partijen.

Aanpassingen Cookiebeleid

Bij nieuwe functionaliteit of aanpassing van privacy wetgeving, kan het zijn dat Lude dit statement aanpast. Wijzigingen worden hier tijdig gepubliceerd. Wij raden aan deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Wijzigen eigen cookies

Je kunt je cookievoorkeuren voor de websites van Lude inzien en wijzigen. Je kunt jouw cookievoorkeuren ook wijzigen in je eigen browser. Hier kun je ook instellen dat websites helemaal geen cookies meer op je computer, tablet of smartphone mogen plaatsen. De mogelijkheid daarvoor vind je terug in de instellingen van je browser.  Voor de juiste aanpak voor uw specifieke browser verwijzen wij jou naar de helpfunctie van je browser. Ook voor het verwijderen van reeds geplaatste cookies verwijzen wij naar de helpfunctie van je browser.