Voor alle producten geldt een wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat een artikel moet doen wat er redelijkerwijs van verwacht wordt. 

Is een geleverd product beschadigd (bij ontvangst)? Of heb je vragen of opmerkingen over een geleverd product? Stuur dan een e-mail naar info@ludeplay.com met de volgende gegevens:

  • Bestelnummer
  • Beschrijving klacht/beschadiging
  • Aanvullende foto of video

We nemen zo snel mogelijk, maximaal binnen 2 werkdagen, contact met je op voor een passende oplossing. Indien nodig, sturen we je een vervangend onderdeel of artikel toe.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Ook kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.